Logistika i skladištenje žitarica

December 20, 2015Posted by Nikola

 

Moj radni domen.....Dipolomirani inženjer saobraćaja sa velikim dijapazonom interesovanja u mnogim oblastima različitih struka. Radno sposoban sa velikom energijom koju ulaže u radu bilo kog posla. Posebno je poznato da mnogi ljudi širom sveta ne rade uvek u svojim strukama, mada je moja u oblasti telekomunikacija. Rad u različitim branšama mi nije nepoznat tokom godina pošto sam dugo radio u poljoprivrednom sektoru u oblasti kontrole poljoprivrednih sirovina. Na ovom sajtu naravno se mogu videti sve aktivnosti koje su rađene poslednjih godina. Logistika i skladištenje žitarica je moj trenutni posao a kao dodatak otkup žitarica i kontrola kvaliteta iste na aparatima FOSS i Dickey John .

Posao (usluge)

Jun, 2016Posted by Nikola

 

Seminarski radovi, časovi računarstva, matematike i logistike,....

kontrola kvaliteta psenice

brasno

Proizvodnja

Jun, 2016 Posted by Nikola

 

Prikupljanje PET ambalaze na svim lokacijama...

Analiza kvaliteta pšenice za potrebe mlinarstva, usaglašavanje sa SRPS kvalitetom, skladištenje i transport.

Organizacija transporta po svim propisanim standardima.

Skladištenje i distribucija semenske pšenice i veštačkog đubriva.

Otkup merkantilne psenice...

Lokacijska rešenja prilkom prijema merkantilne robe (kombionovanje istovara kamiona na više skladišnih mesta ukoliko je na glavnom mestu skladištenja nastalo usko grlo). Vremensko uklapanje prilkom nedostatka prevoznog kapaciteta i traženje rešenja pomoću više modela transportnih mreža i optimizacije lokacijsko selektivnih mesta istovara.

Optimizacija vremena modelom kineskog poštara (manji utrošak vremena, optimizovano vreme čekanja na prijemu istovara, utrošak energije i cene prevoza)

 

Sertification by Brabender and Labena

 

CV on German

 

CV on English